MINITEST 70 E-FN CON SONDA INTEGRADA

Medidor de bolsillo base combinada férrico / no férrico. Rango medicón 0 a 3.000 micras férrico, 0 a 2.500 micras no férrico. Precisión +/- 1,5 micras.

IMPRIMIR
Compartir:

SKU: 29007100003

0,00