Noticias

Programa SOCCONT30IMES

Desde el mes de marzo del año 2022, Lumaquin, S.A. tiene contratada a una persona acogiéndose al programa 30PLUS.
“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Public d’ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandemia del COVID-19”.